לימוד ארכאולוגיה

אתרים ארכאולוגיים בארץ

רשות העתיקות

א. מהי ארכיאולוגיה ?

ארכיאולוגיה היא תחום העוסק בתרבות החומרית של האדם בתקופות קדומות. הארכיאולוגיה מסבירה תקופות היסטוריות הידועות מן הכתבים ומוסיפה מידע, כגון: מבנה היישובים, צורת הבתים, הטכנולוגיה, האמנות והפולחן. ארכיאולוגיה היא למעשה המקור היחיד ללימוד תרבות האדם לפני המצאת הכתב, ועוסקת גם בעצם חקירת מוצאו וראשיתו של המין האנושי. (יצוין כי הלימוד מתרכז בתרבויות המזרח הקרוב והעולם המערבי ואינו עוסק בתרבויות אמריקה ומזרח אסיה). 

נלקח מתוך: תכנית הלימודים לארכיאולוגיה, מבוא

מוזיאונים בארץ ובעולם

האתר הועלה על ידי ד''ר דפנא צוקרמן ויאיר פרבי
מודלים ורעיונות לפעילויות לימודיות

Jack Sasson News


אתרים ארכאולוגיים בעולם

מערות בארץ ובעולם